Run Race Team

Generator opasek biegowych

Poniższy generator umożliwia opracowanie planu biegu oraz wygenerowanie pliku, który po wydrukowaniu może posłużyć za opaskę biegową.

Bieg podzielony jest na 9 etapów. Możesz zaplanować bieg na kilka różnych sposobów:

run race team

1 - ręcznie - wypełniając kolejno (od góry) wiersze tabeli.

2 - wybierając predefinowane strategie biegu na ustalone czasy przy trzech algorytmach zmiany tempa.

3 - modyfikując wybrane predefinowane strategie poprzez dokonanie zmian tempa dla poszczególnych etapów.

etap od do tempo czas dystans delta % czas
I :
II :
III :
IV :
V :
VI :
VII :
VIII :
IX :

planowany rezultat: : :
średnie tempo: :

MARATON
równe tempo 2:00 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:10 3:20 3:30 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30
negative split (bieganie.pl) 2:00 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:10 3:20 3:30 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30
negative split (MARCO) 2:00 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:10 3:20 3:30 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30
PÓŁMARATON
równe tempo 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50 1:55 2:00 2:05 2:10 2:15
negative split (bieganie.pl) 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50 1:55 2:00 2:05 2:10 2:15
negative split (MARCO) 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50 1:55 2:00 2:05 2:10 2:15
10 KM
równe tempo 0:27 0:29 0:31 0:33 0:35 0:38 0:41 0:44 0:47 0:50 0:53 0:56 0:59 1:02 1:05 1:08
negative split (bieganie.pl) 0:27 0:29 0:31 0:33 0:35 0:38 0:41 0:44 0:47 0:50 0:53 0:56 0:59 1:02 1:05 1:08
negative split (MARCO) 0:27 0:29 0:31 0:33 0:35 0:38 0:41 0:44 0:47 0:50 0:53 0:56 0:59 1:02 1:05 1:08

 

 

.