Run Race Team



Wyznaczanie temp treningowych w oparciu o wskaźnik VDOT



na podstawie najlepszych rezultatów w wyścigach


czas uzyskany
::





na podstawie podanego wskaźnika VDOT


wskaźnik VDOT

 

 

.