Run Race TeamWyznaczanie temp treningowych w oparciu o wskaźnik VDOT

VDOT BS M P I R
400 1000 400 1000 1200 200 400 800
41.1 06:11.3 05:19.4 01:59.7
04:59.3
04:59.4 01:49.8
04:34.5
04:35.5 - 00:50.9
04:14.5
01:43.8
04:19.5
-


Poszczególne kolumny mają następujące znaczenie:

  • BS - Bieg spokojny
  • M - Tempo maratońskie
  • P - Tempo progowe
  • I - Tempo interwałowe
  • R - Tempo rytmów


Jeżeli w komórce znajdują się dwa tempa to tempo na dole odnosi się do czasu na 1km.

 

 

.