Run Race TeamWyznaczanie temp treningowych w oparciu o wskaźnik VDOT

VDOT BS M P I R
400 1000 400 1000 1200 200 400 800
47.5 05:31 04:43.5 01:46
04:25
04:26.5 01:37
04:02.5
04:05 04:51.5
04:02.9 @2.5
00:44.5
03:42.5
01:31
03:47.5
-


Poszczególne kolumny mają następujące znaczenie:

  • BS - Bieg spokojny
  • M - Tempo maratońskie
  • P - Tempo progowe
  • I - Tempo interwałowe
  • R - Tempo rytmów


Jeżeli w komórce znajdują się dwa tempa to tempo na dole odnosi się do czasu na 1km.

 

 

.