Run Race TeamWyznaczanie temp treningowych w oparciu o wskaźnik VDOT

VDOT BS M P I R
400 1000 400 1000 1200 200 400 800
47.9 05:28.6 04:41.5 01:45.2
04:23
04:24.5 01:36.2
04:00.5
04:03.4 04:49.5
04:01.3 @0.5
00:44.1
03:40.5
01:30.2
03:45.5
-


Poszczególne kolumny mają następujące znaczenie:

  • BS - Bieg spokojny
  • M - Tempo maratońskie
  • P - Tempo progowe
  • I - Tempo interwałowe
  • R - Tempo rytmów


Jeżeli w komórce znajdują się dwa tempa to tempo na dole odnosi się do czasu na 1km.

 

 

.