Run Race TeamWyznaczanie temp treningowych w oparciu o wskaźnik VDOT

VDOT BS M P I R
400 1000 400 1000 1200 200 400 800
48.4 05:26 04:39 01:44.2
04:20.5
04:22.4 01:35.6
03:59
04:01.4 04:47.4
03:59.5 @2.4
00:44
03:40
01:29.6
03:44
-


Poszczególne kolumny mają następujące znaczenie:

  • BS - Bieg spokojny
  • M - Tempo maratońskie
  • P - Tempo progowe
  • I - Tempo interwałowe
  • R - Tempo rytmów


Jeżeli w komórce znajdują się dwa tempa to tempo na dole odnosi się do czasu na 1km.

 

 

.