Run Race TeamWyznaczanie temp treningowych w oparciu o wskaźnik VDOT

VDOT BS M P I R
400 1000 400 1000 1200 200 400 800
48.6 05:25 04:38 01:43.8
04:19.5
04:21.6 01:35.4
03:58.5
04:00.6 04:46.6
03:58.8 @1.6
00:44
03:40
01:29.4
03:43.5
-


Poszczególne kolumny mają następujące znaczenie:

  • BS - Bieg spokojny
  • M - Tempo maratońskie
  • P - Tempo progowe
  • I - Tempo interwałowe
  • R - Tempo rytmów


Jeżeli w komórce znajdują się dwa tempa to tempo na dole odnosi się do czasu na 1km.

 

 

.